Vloekmeter

Alvorens jy na die resultate hier onder kyk, maak seker dat jy eers al die blitspeilings oor individuele woorde ingevul het. Op die manier word jou eie oordeel nie beïnvloed nie en verseker jy dat die resultate so betroubaar as moontlik is.

Instruksies en toeligting

 • Om die resultate van ons meningspeilings te sien, klik op een van die woorde in die linkerkantste (blou) kolom. Die resultate vir daardie woord verskyn dan in die linkerkantste gedeelte van die middelblok.
 • Om twee woorde se resultate met mekaar te vergelyk, klik eers op ‘n woord in die linkerkantste  (blou) kolom en dan op ‘n ander woord in die regterkantste (rooi) kolom. Die vergelykende resultate sal dan in die middelblok verskyn.
 • Toeligting by gedeeltes:
  • Aanstootlikheid: Dit is die taboewaarde van die woord, aangedui op ‘n skaal van 1 (glad nie aanstootlik nie) tot 9 (baie aanstootlik).
   • Self (die binneste sirkel): Hierdie waarde dui op hoe taboe die woord vir die invuller van die vraelys self is.
   • Ander (die buitenste sirkel): Hierdie waarde dui op hoe taboe die invuller van die vraelys dink die woord vir ander mense is.
  • Gebruiksfrekwensie: Hierdie waarde dui op hoe gereeld die invullers van die vraelys dink hulle sê/skryf die woord, teenoor hoe gereeld hulle dit hoor/lees. Die waarde is op ‘n skaal van 1 (nooit nie) tot 9 (baie gereeld).
  • Persepsie: Hier word drie verskillende dimensies aangedui, elk op ‘n skaal van 1 (glad nie) tot 9 (baie):
   • Bekendheid: Hoe bekend dink vraelysinvullers is die woord?
   • Opvallendheid: Hoe opvallend dink vraelysinvullers is die woord?
   • Emosiebelaaidheid: Hoe emosiebelaaid dink vraelysinvullers is die woord?
  • Geslagskonnotasie: Sommige woorde sou moontlik net gebruik kon word om na iets of iemand van ‘n bepaalde geslag te verwys. Die persentasies by elk van die figure dui aan tot watter mate respondente dink dat die bepaalde woord net vir iemand van daardie geslag gebruik kan word. As dit ongeveer gelykop tussen die twee figure verdeel is, beteken dit dat dit ‘n woord is wat vir mans en vrouens gebruik kan word. As beide figure leeg is, beteken dit dat daar nie in die vraelys gevra is of die woord met ‘n spesifieke geslag geassosieer word nie.
  • Getal respondente: Dit verwys na die getal mense wat die vraelys vir die spesifieke woord ingevul het.

Wat van veranderlikes?

Die implementering van die filterfunksie vir demografiese veranderlikes (subkriteria), is nog in ‘n eksperimentele fase. Dit sal so spoedig as moontlik bygevoeg word.

Mag ek die data gebruik?

Die data is gratis en oop beskikbaar vir enigeen om te gebruik, maar uitsluitlik vir navorsingsdoeleindes. Geen inligting wat antwoorde aan spesifieke respondente kan verbind, is by die data ingesluit nie.

Hoewel dit nie ‘n vereiste is nie, versoek ons vriendelik dat jy ons per e-pos laat weet as jy die data aflaai, gewoon sodat ons ook aan finansiers, etiekkomitees, ensovoorts verslag kan doen. Stuur ‘n e-pos aan gerhard.vanhuyssteen@nwu.ac.za.

Erkenning

Hierdie webwerf maak gebruik van koekies.  Hier is meer inligting oor koekies.

Hierdie webblad bevat kru taal, vloekwoorde en volwasse onderwerpe.

Is jy ouer as 18?