Kan godslastering ooit humoristies wees?

Die verskynsel om die naam van ‘n godheid te vermy, is eeue oud en kom in talle godsdienste voor. Buite godsdienstige kontekste gebruik mense ook die name van heilige wesens op allerlei maniere in alledaagse spraak. In hierdie blog word daar gefokus op hoe sogenaamde godslasterlike woorde gekategoriseer kan word.

How Afrikaans women became fierce-tempered (Zürich 2021)

This blog was part of a presentation at the Zürich Workshop on Afrikaans Linguistics (October 2021). We explore various aspects, including the etymology, of the Afrikaans swearwords “feeks” (‘shrew’) and “helleveeg” (‘harridan’).

When a word is befok … (AGW 2021)

This blog was part of a presentation at the third Afrikaans Grammar Workshop, held in Amsterdam in October 2021. We report on our work on the development of a comprehensive construction network of the word “fok” as part of a project to compile a digital constructicon of Afrikaans swearwords – the Afrikaanse Vloekepedia. Such a construction network not only includes morphological (fokken, fokker, befok, opfok, etc.) and syntactic (wat de fok, de fok in, etc.) constructions, but also information on the constructionalisation of these constructions in Afrikaans, and their cognates in other languages in Afrikaans’ ecosystem, specifically Dutch (“fokken”) and English (“fuck”).

Vloek op Vrye Weekblad: “‘n Sagte (vloek)woord keer die grimmigheid af …”

Een van Suid-Afrika se voorste taalkenners is besig met die opstel van ‘n belangrike databron – oor vloekwoorde. Prof. Gerhard van Huyssteen van die Noordwes-Universiteit doen intensiewe navorsing oor waarom ons swets, al die taboes, en hoe om met flair te vloek, skryf MADELEINE BARNARD, wat ná dese haar mond [Lees verder »]

Permalink

Vloek op Vrye Weekblad: “‘n Sagte (vloek)woord keer die grimmigheid af …”

Oor “verkramte kaalkop akademisie” en die wetenskap

Nie almal is gemaklik met die feit dat daar navorsing oor vloekwoorde en kru taalgebruik gedoen word nie. Wat is die verskil tussen ’n vraag of dit moreel-eties “reg” of “verkeerd” is om te vloek, en ’n vraag oor hoekom mense daaraan dink as ’n reg/verkeerd-kwessie?

BOEK: Holy Sh*t

Melissa Mohr het ’n PhD van Stanford, waarvoor sy die Mrs. Giles Whiting Fellowship ontvang het. Die titel van haar proefskrif is “Strong Language: Oaths, Obscenities, and Performative Language in Early Modern England”.

BOEK: Who’s swearing now?

Who’s Swearing Now? rapporteer navorsing oor hoe mense werklik vloek. Die boek gee ook baie aandag aan die sogenaamde vloekparadoks (“swearing paradox”). Kristy Beers Fägersten is ’n Sweedse taalkundige.

BOEK: Swearing in English (McEnery)

Vloek mans meer as vroue? Wat is die verhouding tussen vloektaal en sosiale klas? Wat van ouderdomsgroepe en vloek? Aan die hand van die British National Corpus word vrae soos hierdie ondersoek, o.a. aan die hand van die historiese oorsprong van moderne houdings teenoor vloek.

Hierdie webwerf maak gebruik van koekies.  Hier is meer inligting oor koekies.

Hierdie webblad bevat kru taal, vloekwoorde en volwasse onderwerpe.

Is jy ouer as 18?