Plasing verwyder. Redaksie se reaksie

1

Waar lê die grense van wat aanstootgewend is en wat nie? Hoe bepaal jy die taboewaarde van woorde (of enige ander konstruk)? En hoe verskuif persoonlike en sosiale grense? Hierdie is van die vrae wat in die navorsingsprojek Wat de Vloekwoord! Multidissiplinêre navorsing en wetenskapskommunikasie oor vloek gevra word. 

Een stap te ver

Op 15 Februarie het die redaksie van Vloekcoza ‘n meem op die webblad (en sommige sosialemediaplatforms) geplaas wat ‘n taboewoord betrek – sonder om enige akademies konteks of rasionaal vir die plasing te bied. Dié plasing het skerp en heftig negatiewe reaksie ontlok, en die redaksie (in oorleg met ander medewerkers en adviseurs) het besluit om die plasing onverwyld te verwyder.

Die redaksie wil hiermee onvoorwaardelik en opreg jammer sê vir enig iemand wat deur die plasing geraak of ontstel is. Ons doelwit is allermins om te probeer om skokkend te wees, om direk aanstoot te gee, of om enige van die waardes van die Grondwet te minag nie. Selfs al was die besluit om die plasing te maak deeglik deurdag, het dit tog geblyk dat dié besluit kwetsende gevolge gehad het. Juis omdat dit ‘n oorwoë besluit was, vra ons sonder omhaal van woorde en sonder enige verontskuldiging om verskoning vir ‘n verkeerde besluit.

Soos wat ons uit hierdie gebeurtenis nuwe perspektiewe en insig gekry het, hoop ons dat ons deur ons navorsing en gepaardgaande gesprekke kan bydra tot ‘n taalsensitiewe en tolerante samelewing. Daagliks leer ek maar net weer dat woorde nie net wek nie, maar soos dade en voorbeelde, ook trek. 

In ‘n hieropvolgende blog sal ek probeer om kwessies met betrekking tot die betrokke woord en ander verwante woorde in te kader, sodat dit hopelik tot gesprek en nuwe insigte kan lei. Ek sal daarin ook aandag gee aan die verwydering van ander verbandhoudende plasings op Facebook.

Kommentaar is gesluit.

Hierdie webwerf maak gebruik van koekies.  Hier is meer inligting oor koekies.

Hierdie webblad bevat kru taal, vloekwoorde en volwasse onderwerpe.

Is jy ouer as 18?